blog

ഒരു ഷൂ മാത്രം

ദുർബ്ബലനായ ഒരു വൃദ്ധൻ ചെരുപ്പ് കടയിൽ കയറി ഒരു ജോടി ഷൂസിന്റെ വില ചോദിച്ചു. പണമടച്ച ശേഷം അയാൾ വിൽപ്പനക്കാരനോട് ചോദിച്ചു.

"നിങ്ങളുടെ ചവറ്റുകുട്ട എവിടെയാണ് ?"

അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. "അവിടെ വലതുവശത്തുണ്ട്.

വൃദ്ധൻ പിന്നീട് വൈസ്റ്റ്‌ ബിന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് താൻ വാങ്ങിയ ഷൂകളിലൊന്ന് അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

വിൽപ്പനക്കാരൻ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ ചിരിച്ചു. വൃദ്ധൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അയാൾ അവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേ അയാൾ ഒരു ഷൂ മാത്രമുമായി കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപൊയി.

അടുത്ത ആഴ്ച, മറ്റൊരു ജോഡി ഷൂ വാങ്ങാൻ വൃദ്ധൻ വീണ്ടും ചെരുപ്പ് കടയിലെത്തി. അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, വിൽപ്പനക്കാരൻ വൃദ്ധനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചു, അവന്റെ അടുത്ത വിഡ്ഢിത്തം കാണാൻ കാത്തിരുന്നു. പുതിയ ചെരുപ്പിന് പണം കൊടുത്തയുടൻ അയാൾ ചവറ്റുകുട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി, ചെരുപ്പുകളിലൊന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, തന്റെ മുൻ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിച്ചു.

വിൽപ്പനക്കാരൻ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല. തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധൻ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രമെടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്ക്‌ ശേഷം, വൃദ്ധൻ മൂന്നാമതും കടയിൽ വന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ, വിൽപ്പനക്കാരന് അയാളെ നേരിടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല.

"മദ്യപിച്ച മൂപ്പരേ, നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെരിപ്പില്ല" അവൻ പറഞ്ഞു.

ആ മനുഷ്യൻ ശാന്തനായി ചോതിച്ചു ഒരു ഷൂ മാത്രം ഇന്നത്തെ ധാർമ്മിക കഥ.

ദുർബ്ബലനായ ഒരു വൃദ്ധൻ ചെരുപ്പ് കടയിൽ കയറി ഒരു ജോടി ഷൂസിന്റെ വില ചോദിച്ചു. പണമടച്ച ശേഷം അയാൾ വിൽപ്പനക്കാരനോട് ചോദിച്ചു.

"നിങ്ങളുടെ ചവറ്റുകുട്ട കാണിക്കാമോ?"

അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. "അവിടെ വലതുവശത്ത്"

വൃദ്ധൻ പിന്നീട് ബിന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് താൻ വാങ്ങിയ ഷൂകളിലൊന്ന് അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

വിൽപ്പനക്കാരൻ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ ചിരി പൊട്ടി. വൃദ്ധൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അവൾ അവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷൂ മാത്രമുമായി കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് നോക്കി.

അടുത്ത ആഴ്ച, മറ്റൊരു ജോഡി ഷൂ വാങ്ങാൻ വൃദ്ധൻ വീണ്ടും ചെരുപ്പ് കട സന്ദർശിച്ചു. അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, വിൽപ്പനക്കാരൻ അവനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചു, അവന്റെ അടുത്ത വിഡ്ഢിത്തം കാണാൻ കാത്തിരുന്നു. പുതിയ ചെരുപ്പിന് പണം കൊടുത്തയുടൻ അയാൾ ചവറ്റുകുട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി, ചെരുപ്പുകളിലൊന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, തന്റെ മുൻ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിച്ചു.

വിൽപ്പനക്കാരൻ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല. തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധൻ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രമെടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

"മദ്യപിച്ച ചേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെരിപ്പില്ല.

ആ മനുഷ്യൻ ശാന്തനായി ചോതിച്ചു . " എന്തുകൊണ്ട് ? ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പണം കടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ?"

അവൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "ഇനി കേൾക്കൂ, മദ്യപിച്ച നിങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ ബോസിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുടിയന്മാർരെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ കടയിൽനിന്നും ഒന്ന് പോകാമോ?"

കടയുടമ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടത്. വൃദ്ധനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിൽപനക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് വിശദീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കഥയുടെ മറുവശം കേൾക്കാനുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കടയുടമ വൃദ്ധനോട് ചോദിച്ചു.

"എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷൂ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത്?"

വൃദ്ധൻ ഒരു നിമിഷം നിർത്തി, കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ്, അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

"കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ഏക മകനെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തേണ്ടിവന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, അവൻ ഒരു മിടുക്കനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി വളർന്നു, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനിയും മിടുക്കനും ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ കോളേജിൽ അയച്ചു, അവൻ ബഹുമതികളോടെ ബിരുദം നേടിയത് എന്നിൽ അഭിമാനം കൊള്ളിച്ചു.പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്തു, ജോലിക്കിടയിലും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി.എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദുരന്തം എന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു.അവന്റെ വിവാഹത്തിന് മാസങ്ങൾ മുമ്പ് . മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, അവന് ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ, അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഒരു കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത് ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നു, എന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചു എന്നറിയുന്നത് എന്നെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അവന് ഷൂസ് വാങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ, എന്റെ മകന് ഒരു കാൽ മാത്രമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റേ ജോഡി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

കഥയുടെ ഗുണപാഠം: മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലാതെ ആരെയും വിലയിരുത്തുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.Comments

Make A Comment